Roll-on-wall main banner
Neste generasjon veggfornyer

Roll-on-wall er like enkel som den er genial. Det er en veggfornyer som legges som en tapet, men med egenskapene til en ny, slett overflate.

Roll-on-wall kommer på rull og er en smart og unik metode for rehabilitering av vegger og overflater. I stedet for riving, bæring materialer, støy og støv, kan Roll-on-wall enkelt dekke over eksisterende vegger, uansett hvilken tilstand underlaget er i. Det glassfiberbaserte materialet dekker ujevne flater og profilerte paneler godt, og kan males eller tapetseres etter ferdig legging. Roll-on-wall fåes også ferdig grunnet. Roll-on-wall tilsvarer renoveringsduk, renoveringstapet og andre kategorinavn.

Resultatet er en tilnærmet ny, slett flate, til en brøkdel av arbeidsmengden en full rehabilitering ville gitt.

 

 

 

Enkel fornying av perlepanel (profilert panel)

Å gå fra perlepanel til slett vegg er fullt mulig med Roll-on-wall. Men før du går i gang er det et par ting du må sørge for.

Først må du sørge for at underlaget er rent, tørt og fritt for løse partikler. Deretter kan du sparkle alle hull og gliper. Når sparkelet har herdet, er du klar for å legge Roll-on-wall. Ved oppsetting må du først se til at rullene er feilfrie. Og husk at godt arbeidslys er er viktig! Deretter kan du påføre vegglim på veggen og legge Roll-on-wall på. Så skjæres Roll-on-wall til ved hjelp av en bredsparkelspade.

Neste steg vil da være å sparkle og pusse alle skjøtene, fuge langs lister og i hjørner, og etter tørk har du en slett overflate som kan males eller sparkles – mye enklere og raskere enn ved full rehabilitering med bæring av hundrevis av kilo materialer.

En full beskrivelse av standard fremgangsmåte finner du nederst på denne siden.

 

 

 

Få slett vegg på profilerte paneler

Profilerte paneler kan også bli helt slette og danne et godt underlag for videre fornying i form av tapetsering eller maling. Fremgangsmåten er lik som for perlepanel i videoen over. Sørg for at sparkelet er godt tørket før du starter med legging av Roll-on-wall.

En full beskrivelse av standard fremgangsmåte finner du nederst på denne siden.

 

 

 

Fra grov betongvegg til slett vegg

Har du en røff betongvegg som bør fornyes? Tilstanden man møter etter å ha revet bort gammelt panel eller tapeter kan være så ymse…

Som for fornying av paneler i videoene over, gjelder samme fremgangsmåte, men det som er viktig på en betongvegg er at man først børster veggen ren for løs betong og sørger for å sparkle igjen sprekker og større ujevnheter. Deretter må veggen grunnes først.

Når grunningen har tørket, kan du sette i gang med Roll-on-wall og få det samme slette, flotte resultatet.

En full beskrivelse av standard fremgangsmåte finner du nederst på denne siden.

 

 

 

Fra strietapet til slett vegg

Elsket og hatet er strietapetet – i alle fall ikke særlig populær for alle som skal fornye en vegg med gammel strietapet som sitter godt fastlimt.

Her trer en av de store fordelene med Roll-on-wall frem. Fordi Roll-on-wall er relativt stiv (og kommer i flere tykkelser), vil Roll-on-wall jevne ut underlaget helt, og det gamle strietapetet vil bli helt dekket til og umerkbart. Dessuten bygger det ikke lenger ut enn noen millimeter til.

Etter påføring av lim, bruker du enkelt og greit samme fremgangsmåte som beskrevet over.

 

 

Komplett fremgangsmåte ved legging av Roll-on-wall veggfornyer

Underlag:

Underlaget skal være rent, tørt og fritt for løse partikler. Større sprekker, hull og ujevnheter sparkles. Ved behov, som ved betongvegg/mørtel, fjernes løs murpuss, før veggen grunnes.

Oppsetting:

Kontroller først at alle ruller er feilfrie. Sørg alltid for å ha godt arbeidslys. Temperaturen i rommet bør være minimum +15C. Produktet kappes i høyder 5-10 cm lenger enn takhøyden. Anbefalt lim til tørre rom er vegglim/vevlim (f.eks. Casco Premium). Bruk langhåret rull. Påfør lim til

1-2 lengder og sørg for at den første høyden er loddrett. Etter eventuelle justeringer, strykes produktet godt til underlaget med en tapetsletter. Eventuelle limflekker fjernes med en fuktig klut.

Skjær rent ved gulv og tak med en skarp tapetkniv, bruk gjerne en bredsparkelspade til å skjære etter. Husk å bytte knivblad ofte. Neste lengde settes inntil den foregående, kant i kant.

Ved hjørne:

Avslutt i hjørne og begynn med en ny lengde på neste vegg. (Bruk akryl i hjørne/skjøt). Ved tapetsering rundt dører og vinduer; sett opp en hel bredde og grovskjær etter åpningen. Skjær diagonalt etter åpningen. Finskjær deretter langs listverk eller ender når duken er glattet på veggen.

Før overmaling og tapetsering sparkle skjøter og eventuelle «skader/sprekker som er oppstått på Roll-on-wall.

Overmaling/tapetsering:

La produktet tørke i minimum 24 timer ved 20 grader Celsius før overmaling/tapetsering. Ved maling, påfør 2-3 strøk vannbasert maling av ønsket type og glansgrad. La første malingsstrøk tørke i 2 timer før påføring av strøk nummer to. Følg malingsprodusentens anvisning.

 

Obs! Hvis det under tapetseringen oppdages feil som skyldes eller kan skyldes produktet, stopp arbeidet umiddelbart og kontakt forhandler. Ta vare på etikettene! Ved synlige feil som burde vært oppdaget før tapetsering, har man ingen reklamasjonsrett på arbeidet.